Bestil en fortæller eller to

Jeg fortæller både for børn og voksne,
solo og sammen med andre fortællere

Jeg fortæller egne historier, selvoplevede eller selvopfundne

Mundtlig fortælling har efterhånden vundet stor udbredelse som selvstændig kunstart på landets forskellige fortællescener og festivaler, men bliver i høj grad også brugt i både private, offentlige og erhvervsmæssige sammenhænge. (Læs i øvrigt dette fremragende interview med André W. N. Andersen)

Jeg har efterhånden opbygget en stort repertoire af såvel selvoplevede som selvopfundne fortællinger. Drivkraften er livsglæde og humor og forundringen over den mirakuløse virkelighed. Som da jeg fx kom i livslang gæld til en flaskesamler eller i beretningen om Gamle Diemers sidste store kærlighed eller i teaterfortællingen ”På livets Rand”, som bliver genopsat i Rundetårn til november 2019. 

Kunsten at fortælle historier er formentlig så gammel som mennesket selv. Men med bogtrykkerkunstens opfindelse og efterhånden som flere og flere lærte at læse, blev den fortrængt til barnekammeret. Og selv den bastion måtte den vige fra på grund af en helt ny genre inden for litteraturen, nemlig børnebogen. ”Peters Jul” fra 1870 er et godt eksempel. Og læg mærke til titlen på det første hæfte med eventyr af H. C. Andersen fra 1835: ”Eventyr, fortalte for børn” (min kursivering).

Sådan gik det den mundtlige fortælling overalt i den vestlige verden, lige indtil den i slut 80erne og begyndelsen af 90erne oplevede en pludselig genfødsel. Herhjemme nåede ”bevægelsen” en foreløbig kulmination med den første internationale fortællefestival i Lejre ved Roskilde i Kulturbyåret 1996.

O, du mit verdensguld
vær morskabsfuld

En fortælling af og med Christian Kronman

Hør om Thomas Kingo i kærlighed, digt og pligt. Og hør nogle af hans højest elskede sange og salmer på en helt ny måde, når gadedigteren reciterer ”Chrysillis”og ”Far verden, far vel”. Hør også prøver på hans ungdoms frodige digte til denne verden og senere til kongen og samtidens magtelite.

Lige fra mødet med sin første kærlighed må Thomas Kingo have erfaret helt ind i knoglerne, hvad han talte om, da han sidenhen skrev: ”Sorrig og glæde de vandre til hobe/lykke og ulykke de gange på rad”. Flere af Kingos tidlige digte refererer til denne kærlighedens lykkeberuste tid, især digtet ”Chrysillis”. Men lykken var i begyndelsen en stjålen lykke, iblandet savn og mange genvordigheder. Og mindre end et år efter, at de elskende endelig havde fået hinanden, endte det hele dybt tragisk.

(Pris 4.000 ,-)

Teaterfortælling rejser på turné

Efter syv succesrige opførelser på Kulturcentret Assistens’ intimscene på Nørrebro og en enkelt for totalt udsolgt Bibliotekssal i Rundetårn i København er Christian Kronman nu klar til at tage på turné med sin teaterfortælling om det nærmeste og der fjerneste, og et levet liv derimellem. Selvom handlingen er spændt ud mellem to bestemte københavnske lokaliteter, nemlig Assistens Kirkegård og Rundetårn, kommer historien hele verden rundt, med særligt fokus på netop menneskenes universelle vilkår. Forestillingen er sat i en helt enkel scenografi og opførelsen kræver ikke nødvendigvis særlige teatertekniske faciliteter

På Livets Rand

Manuskript og fortæller: Christian Kronman
Instruktion og scenografi: Torben Jetsmark

I teaterfortællingen, ”På Livets Rand”, udgør Rundetårn og Assistenskirkegården to eksistentielle ståsteder for det lille menneske under stjernerne og de fjerne galakser. Assistens er den ultimative jordforbindelse og Rundetårn den ultimative himmelforbindelse. 

Mellem disse to poler udfolder fortællingen sig om Brillemar Balthazar. Han står som arving til et multinationalt brilledynasti, men taber det hele på gulvet. Parallelt med den sociale nedtur oplever Balthazar imidlertid en tilsvarende universel optur. Han har indrettet sit eget observatorium på taget af ejendommen på Gammelholm, hvor han bor og fungerer som vicevært. Og herfra kan han selvfølgelig se mindst lige så langt ud i rummet gennem sin selvbyggede kikkert, som var den et af de allernyeste satellitteleskoper.

Men Brillemar Balthazar har også optur på en helt anden led: Han er forelsket i fru Suhr, der bor oppe på tredje sal. Det er i bogstaveligste forstand en udfordrende optur, for Balthazar er kvindekær med svage knæ’r, og det kan godt tage ham det meste af en formiddag at kæmpe sig op til hendes dør. Heldigvis står belønningen mål til alle anstrengelserne.

Inden i den historie ligger en anden, nemlig fortællerens selvbiografiske beretning om, hvordan vejen ud af en dyb krise gik over en blomstret vinkasse fra Odense Vinkompagni, rundt om Rundetårn som gadedigter og ud på Assistens som rundviser.

”På Livets Rand” blev til en slags status for Christian Kronman som menneske og digter, mens han nærmede sig de 80. Forestillingen blev uropført i efteråret 2018 på Kulturcentret Assistens’ lille scene i Kapellet med støtte fra Nørrebro Lokaludvalg. Genopsætningen i Bibliotekssalen i Rundetårn fandt sted på fortællerens 80 års fødselsdag 3. november 2019.

(Pris 5.000 ,-)

Foto montage: Annette Lang

Video: Kaj Ahlberg, Ahlberg Productions

Se her en smagsprøve på ‘Livets Rand’ fra optrædenen i Rundetårn (varer ca. 13 min.). Du kan også se forestillingen i dens fulde længde under Galleri (varer ca. 1 time). Klik her for at gå til galleriet.

Graversen & Kronman

Makkerparret er som en tango, hvor humoren og poesien skiftes til at føre. De to har gentagne gange trukket fulde huse på den årlige internationale fortællefestival, Words, i Helsingør og har gennem mange år været fast på repertoiret hos BestTellers i København. Underfundigt og lattermildt underholder de publikum med egne fortællinger fra hver deres vidt forskellige verdener. Men passionen har de til fælles. Den er at opleve mennesker, der smiler stille og ler højt.

Jul med Graversen & Kronman

Nu har de to humørfyldte herrer komponeret en stemningsfuld og lattermild forestilling med egne julefortællinger og eventyr. Og da Gravers Graversen i sin ungdom arbejdede nogle år i Grønland, benyttede han lejligheden til at knytte nære forbindelser til Julemanden. Dem har han lige siden hæget kærligt om. Og lur os om ikke publikum får glæde af dette helt særlige bekendtskab?!

(Graversen & Kronman 4.000 ,-)
(Christian Kronman solo 2.000 ,-)