Bestil en fortælling

Fortællinger og faktællinger

Jeg fortæller egne historier, selvoplevede eller selvopfundne

Glæden ved livet, begejstringen over at være sammen med andre om det altsammen er drivkraften og hovedmotiv i de fleste af mine historier.  Dertil kommer mine såkaldte faktællinger, som bygger på biografisk eller videnskabelig materiale. Fx Da H. C. Andersen spyttede tænderne ud i det gode selskab eller Da Niels Bohr trak virkeligheden væk under fødderne på os.

Jeg har efterhånden opbygget en kæmpe repertoire af både selvoplevede eller selvopfundne fortællinger som fx I gæld til en flaskesamler, Gamle Diemers sidste store kærlighed, Helvedsugen på et amerikansk universitet og Overtjener i Athenæum Club i London.

Mundtlig fortælling er formentlig så gammel som mennesket selv. Men med bogtrykkerkunstens opfindelse og efterhånden som flere og flere lærte at læse, blev den fortrængt til barnekammeret. Og selv den bastion blev den fortrængt fra af en helt ny genre inden for litteraturen, nemlig børnebogen. ”Peters Jul” fra 1870 er et godt eksempel. Og læg mærke til titlen på det første hæfte med eventyr af H. C. Andersen fra 1835: ”Eventyr, fortalte for børn”, men altså nu på skrift (min kursivering).

Sådan gik det den mundtlige fortælling overalt i den vestlige verden, lige indtil den i slut 80erne og begyndelsen af 90erne oplevede en pludselig genfødsel. Herhjemme nåede ”bevægelsen” en foreløbig kulmination med den første internationale fortællefestival i Lejre ved Roskilde i Kulturbyåret 1996.