Med den unge Holberg gennem oplysningstidens Europa

Med den unge Holberg gennem oplysningstidens Europa

Ludvig Holberg var alt andet end rationalist i sin ungdom, faktisk var han en rigtig vovehals

Tankerne bag bl.a. den amerikanske frihedserklæring og menneskerettighederne blev udviklet i 1600- og 1700tallets Europa.  Midt i denne blomstrende periode rejste den unge Ludvig Holberg på kryds og tværs af dette de nye, farlige og ofte forbudte ideers Europa. Det medførte ikke alene, at den gammeldags skolede teolog udviklede sig til moderne, empirisk forsker. Mest betydningsfuldt for os i dag er det utvivlsomt, at han blev digter af det. For som han let febril vandrede omkring i Rom og oplevede den italienske maskekomedie på torve og pladser, lagdes kimen til den geniale komedieskriver, der få år efter hjemkomsten trådte i karakter som både dramatiker og sprogfornyer.

 

Udover den her beskrevne version kommer foredraget også i en musikversion, hvor Peter Bosteen indfletter musik fra de byer og lande, Holberg gennemrejste.

< Gå tilbage