Underkendt og udødelig

Underkendt og udødelig

Modgangen gjorde Sophus Claussen til en større digter end han ellers ville være blevet

”Det er de mærkeligste ting, vi husker: Den stille regn på et tjæret tagpaptag i vores barndom, duften i elevatoren af parfumen fra en tidligere passager, den orange dug på køkkenbordet for 30 år siden, forunderlige ting og sager, som vi går op samler op gennem et langt liv, og som hukommelsen bare ikke vil give slip på.

Et af Sophus Claussens mest populære digte, ”Rejseminder”, handler om netop det. Digtet er fra den periode, hvor han endnu troede, at han ”til Danmarks pris skulle blive et rør, hvor toner fødes næsten af sig selv.” Men Sophus Claussen kom til Paris, hvor han opfangede de nyeste lyriske strømninger, og da han vendte hjem, kom han til at betale prisen for at være forud for sin tid. Til gengæld gjorde modstanden ham til en anden, større, dybere, forunderligere digter, end hans ellers ville være blevet. Han blev digternes heroiske digter.

Gadedigteren og historiefortælleren, Christian Kronman, som bl.a. har skrevet biografien, ”På Skanderborg Station” – En biografisk rejse gennem Sophus Claussens Ungdomsværk”, fortæller og reciterer.”

< Gå tilbage