Landet Der Var Engang

Landet Der Var Engang ligger flere steder på en gang. Allerede dengang vi boede i det lå det mindst to steder. Det lå dér, hvor toget fra Hillerød delte sig i to og kørte hver sin vej til Tisvilde og Gilleleje. Men Landet Der Var Engang lå også dér, hvor toget fra Tisvilde holdt stille og ventede på toget fra Gilleleje for sammen at køre til Hillerød.

I dag ligger Landet Der Var Engang alle steder og ingen steder. Vi, der boede der, tog det med os i alle verdenshjørner. Selv de, der blev boende, tog det med sig et andet sted hen. For Landet Der Var Engang faldt ud af geografien og ind i anatomien og biologien og psykologien og kronilogien og biografien og sociologien og blev til sidst som et eventyr, hvor vi må spørge os selv: Er det her overhovedet noget, der rigtig er sket? Det er det. Og hvis du lige op i ansigtet på kendsgerningerne alligevel drager ud med landkort og togplan for at opsøge Landet Der Var Engang, så husk at det ikke er fordi det har forandret sig, at du ikke kan kende det igen, men tværtimod fordi det ikke har forandret sig.Dramatikeren
Forfatteren
Landet Der Var Engang


tlf: 35 39 51 90
Skriv en mail til: kronman@gadedigteren.dk