Sommerfugledalen
Om versekunst, sansning og refleksion i de 15 sonetter

Hvorfor skriver digterne vers? Hvorfor gør de det så svært for sig selv? Og for os? Inger Christensens sonetkrans, ”Sommerfugledalen”, er det nyeste og mest eklatante eksempel på det skabende vanvid, der også griber moderne digtere og får dem til at skrive på de klassiske versemål.

Christian Kronman fortæller om versekunstens grundbegreber. For at kunne værdsætte et værk, hvor form og indhold er så tæt vævet ind i hinanden som i ”Sommerfugledalen”, er det nemlig nødvendigt at vide noget om, hvad f.eks. en femfodet jambe er for noget. Man må også vide noget om de særlige betingelser, som skal være opfyldt, for at et digt kan kaldes en sonet og en digtsamling en sonetkrans.

Men hvorfor skal det være så indviklet? Hvad får vi ud af det som læsere? Og hvad får digterne ud af det som digtere? Inger Christensen peger selv på et af svarene allerede i den første sonet, hvor hun taler om sommerfuglevrimlen som ”en sværm af kemisk grundstof løftet op”. Ordene løftes, sansningen og tankerne løftes, læserne, tilhørerne løftes af den stramme form. Til gengæld tvinger formen digteren dybere og dybere ind i sit stof, indtil hun måske når indsigter, hun næppe ville have nået, havde hun skrevet på jævn dansk prosa. Verset er således ikke kun form, men også et betydningsfuldt redskab til ny erkendelse.

Efter at vi har fået grundbegreberne på plads – og det er faktisk meget underholdende! – gennemgås de 14 sonetter én for én for til slut at kulminere i den 15. sonet, den såkaldte mestersonet.

Varighed: Både som foredrag på halvanden til to timer (3.000 kr.) og som halvdags eller heldags seminar, (henholdsvis 5.000 kr. og 8.000 kr.) + rejseomkostninger.apollo mnemosyne


Kan du huske?
Historiefortælling med interaktivt publikum

Christian Kronman får input fra publikum, mens han fortæller sine historier fra Landet Der Var Engang. Ind imellem sin egen historiefortælling kaster han nemlig temaer ud til tilhørerne som f.eks. ”En dag i din barndoms skole”, ”Din første forelskelse” eller ”Din yndlingsonkel”. Publikum summer derefter to og to over hvert enkelt emne, og nogle får måske lyst til at dele deres egen eller sidemandens/kvindens historie med hele forsamlingen. Hvorefter Christian Kronman fortæller sin historie om det givne emne. Og så fremdeles.

Varighed: En time til halvanden – alt efter hvad der passer bedst til lejligheden. Pris: 2.500 kr. + rejseomkostningerSkriv dit liv

Om at skrive livshistorier
Workshops med Christian Kronman


Livshistorier er en forholdsvis ny og spændende genre inden for litteraturen. Dels hjælper denne form for erindringsarbejde lægmand og kvinde til at få større overblik over – måske ligefrem mening med – sit liv, dels opsamler det nedskrevne jo alle disse kulturminder, som ellers ville være gået tabt.

Christian Kronman trækker på sin viden som både udlært journalist og forfatter og på mange års erfaring som underviser i at skrive. Med sin smittende begejstring for faget ledsager han deltagerne rundt i alle skrivekunstens hjørner og kanter, mens hovedformålet hele vejen igennem dog forbliver at inspirere kursisterne til selv at komme i gang med at skrive om deres liv.

Et kursus kan vare lige fra tre, fire timer til en uge eller fjorten dage.

Book et kurset. Skriv en mail til: kronman@gadedigteren.dk
eller ring på 35395190
Dramatikeren
Forfatteren
Landet Der Var Engang